სიახლე

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

აპოსტილი/ლეგალიზაცია

საქართველოში გაცემული დოკუმენტი სხვა ქვეყანაში გამოყენების მიზნით საჭიროებს ლეგალიზაციას ან აპოსტილით დამოწმებას. ლეგალიზაცია/აპოსტილით დამოწმება გულისხმობს დოკუმენტებზე არსებული ხელმოწერის ნამდვილობის, ხელმომწერი... read more

აუდიო-ვიდეო მასალის თარგმნა

Targmani.ge გთავაზობთ აუდიო-ვიდეო   მასალის  ხარისხიან თარგმანს. აუდიო-ვიდეო მასალის თარგმნა  წარმოადგენს რთულ მრავალეტაპიან პროცესს: პირველ ეტაპზე,  დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი მასალები... read more

ტექნიკური თარგმანი

როგორც წესი, გამოყოფენ მხატვრული და არამხატვრული ხასიათის ტექსტის თარგმანს. არამხატვრული თარგმანი გულისხმობს ინფორმაციულ თარგმანს, რომლის ერთ-ერთი სახეობაა ტექნიკური თარგმანი. ტექნიკური... read more

რედაქტირება

თარგმანს ძალიან დიდი ხნის ისტორია აქვს. იგი ბაბილონის კოშკის დროიდან მოდის. სწორედ ადამიანის სოციალურმა ცხოვრებამ, მისმა ურთიერთობამ სხვა ერებთან,... read more

საკურიერო მომსახურება

targmani.ge გთავაზობთ თარგმნას  სახლიდან გაუსვლელად. ნათარგმნი საბუთიგადმოგეგზავნებათ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე ან საკურიერო მომსახურებისმეშვეობით თქვენთვის სასურველ მისამართზე, როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე,ასევე მის... read more