აპოსტილი/ლეგალიზაცია

საქართველოში გაცემული დოკუმენტი სხვა ქვეყანაში გამოყენების მიზნით საჭიროებს ლეგალიზაციას ან აპოსტილით დამოწმებას. ლეგალიზაცია/აპოსტილით დამოწმება გულისხმობს დოკუმენტებზე არსებული ხელმოწერის ნამდვილობის, ხელმომწერი პირის უფლებამოსილების, ხოლო დოკუმენტის ბეჭდით ან შტამპით დამოწმების შემთხვევაში, მათი ავთენტურობის (ნამდვილობის) დამოწმებას. Targmani.ge-ს გუნდს შეუძლია დაგეხმაროთ  შემდეგი დოკუმენტების აპოსტილით დამოწმებასა თუ  ლეგალიზაციაში: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი...

Read more...

აუდიო-ვიდეო მასალის თარგმნა

Targmani.ge გთავაზობთ აუდიო-ვიდეო   მასალის  ხარისხიან თარგმანს. აუდიო-ვიდეო მასალის თარგმნა  წარმოადგენს რთულ მრავალეტაპიან პროცესს: პირველ ეტაპზე,  დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი მასალები მუშავდება, მეორე ეტაპზე ხდება მასალების გაშიფვრა, ხოლო მესამე ეტაპი წარმოადგენს ტექსტის თარგმნას დამკვეთის სასურველ ენაზე. ტექსტზე შეიძლება იმუშაოს როგორც შესაბამისი ენის თარჯიმანმა, ასევე,  ლინგვისტმა და  რედაქტორმა.  Targmani.ge-ს  გუნდი აუდიო-ვიდეო ფაილებს თარგმნის...

Read more...

რედაქტირება

თარგმანს ძალიან დიდი ხნის ისტორია აქვს. იგი ბაბილონის კოშკის დროიდან მოდის. სწორედ ადამიანის სოციალურმა ცხოვრებამ, მისმა ურთიერთობამ სხვა ერებთან, ტომებთან, სახელმწიფოებთან განაპირობა თარგმანის საჭიროება. შესაბამისად, სხვადასხვა დროს განსხვავებული სფერო იყო მისი საგანიც. საუკუნეების მანძილზე თარგმნიდნენ მხატვრულ ლიტერატურას, რადგან სხვა ენაზე მოლაპარაკე ადამიანებს სურდათ წაეკითხათ და გაეცნოთ უცხოურ ენებზე შექმნილი...

Read more...